Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

Έκθεση Μαθητικής Δημιουργίας Έργων Πληροφορικής

Το  Wiki  μας 

Έχει γίνει επεξεργασία στην εικόνα για την μη ευκρίνεια των προβαλλόμενων προσώπων.

Τη φετινή χρονιά 2011-2012 οι μαθητές του Δ2 χρησιμοποίησαν το Web2 εργαλείο Wikispaces για να δημιουργήσουν ένα δικό τους χώρο μάθησης, ανταλλαγής απόψεων και επικοινωνίας. Το εργαλείο αυτό επιτρέπει το συγχρονισμό και το διαμοιρασμό κατά την εργασία. Έτσι οι δραστηριότητες στο Wiki μας ήταν πολλαπλές και ποικίλες. Είχαμε την ευκαιρία να αναρτήσουμε και να δούμε βίντεο σχετικά με τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων μας, να αναρτήσουμε εργασίες μας, να προτείνουμε θέματα και να εργαστούμε διαδικτυακά, να ανοίξουμε διαλόγους σχετικούς με κάποιο θέμα και να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας ή να ανταλλάξουμε απόψεις. Το Wiki μας είναι ιδιωτικός διαδικτυακός χώρος και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε οποιονδήποτε. Γι' αυτό στη συνέχεια αναρτούμε ορισμένες φωτογραφίες των αντίστοιχων διαδικτυακών σελίδων. Ο συγκεκριμένος διαδικτυακός τόπος θα παρουσιαστεί από τους μαθητές στην Έκθεση Μαθητικής Δημιουργίας  Έργων Πληροφορικής στο Κ.Α.Μ. την Παρασκευή 11Μαΐου.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου