Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επωνυμία και τηλέφωνο φορέα διακίνησης της αίτησης ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ____________________________ ____________________________ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ/ΗΣ Συμπληρώνεται από το φορέα: Κωδικός αίτησης: Κωδικός τμήματος: Το πρόγραμμα που με ενδιαφέρει να παρακολουθήσω είναι (μπορείτε να συμπληρώσετε περισσότερες από μία επιλογές): Οικογένεια στη σύγχρονη εποχή (50 ώρες)  Συμβουλευτική γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες (50 ώρες)  Ανάπτυξη στην τρίτη ηλικία (25 ώρες)  Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας (25 ώρες)  Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια (25 ώρες)  Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (25 ώρες)  Διαφυλικές σχέσεις (25 ώρες)  Στις συναντήσεις των Σχολών Γονέων θα με ενδιέφερε να συζητηθούν θέματα όπως: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Επιθυμώ οι συναντήσεις να γίνονται (1) φορά  2 (δύο) φορές  3 (τρεις) φορές  την εβδομάδα Επιθυμώ κάθε συνάντηση να διαρκεί ______ ώρες Επιθυμώ να συμμετέχω σε ομάδα που θα ξεκινήσει το μήνα/τους μήνες: ________________________________ Προτείνω οι συναντήσεις να γίνονται τις εξής ημέρες:________________________________________________ Προτείνω η λειτουργία του τμήματος να ξεκινά τις εξής ώρες: ________________________________________ Ονοματεπώνυμο: Όνομα πατρός: Διεύθυνση: Δήμος/Τ.Κ. Τόπος Γέννησης: Τηλέφωνο: e-mail: Φύλο: Άνδρας  Γυναίκα  Έτος γέννησης: ______ Η ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα που ολοκλήρωσα είναι: Δημοτικό  Γυμνάσιο  Λύκειο  Ι.Ε.Κ./ Επαγγελματική σχολή  Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι.  Μεταπτυχιακό  Διδακτορικό  Άλλο ____________ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Είμαι: ΝΑΙ ΌΧΙ Απασχολούμενος/η   ΝΑΙ ΌΧΙ Αν ναι: Αυτοαπασχολούμενος/η   Εκπαιδευτικός   Δημόσιος Υπάλληλος   ΝΑΙ ΌΧΙ Ασχολούμενος/η με τα οικιακά   Φοιτητής/τρια   Συνταξιούχος   Άλλο: ______________________ ΝΑΙ ΌΧΙ Άνεργος/η   Αν ναι: Μήνες συνεχόμενης ανεργίας ______ Άγαμος/η  Σε διάσταση  Παντρεμένος/η  Χήρος/α  Διαζευγμένος/η  Άλλο: __________ Έχω ________παιδιά α/α Φύλο παιδιού Ηλικία παιδιού α/α Φύλο παιδιού Ηλικία παιδιού α/α Φύλο παιδιού Ηλικία παιδιού 1 2 3 4 5 6 Παρακολουθώ αυτή την περίοδο κάποιο άλλο πρόγραμμα κατάρτισης ή εκπαίδευσης: ΝΑΙ  ΟΧΙ  Έχω συμμετάσχει σε ομάδες Σχολών Γονέων του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. στο παρελθόν: Ναι  Όχι  Ώρες: ____ Από: ____/____ Έως: ___/_____(μήνας/έτος) Αποδέχομαι τη συλλογή και στατιστική επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» ______________, __ /__ / 201__ (Τόπος) (Ημερομηνία) Ο / Η ΑΙΤΩΝ / ΟΥΣΑ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ...ΑΞΙΖΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ!!!!

ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014 το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θέτει σε λειτουργία σε συνεργασία με την Α/Βάθμια Εκπαίδευση Χανίων ΔΩΡΕΑΝ ομάδες επιμόρφωσης και ψυχολογικής υποστήριξης γονέων παιδιών που φοιτούν σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία του Νομού Χανίων. Εκτός από τη σύσταση ομάδων εντός της πόλης των Χανίων, έμφαση θα δοθεί στη σύσταση ομάδων σε απομακρυσμένες περιοχές όπως είναι η Κάντανος, η Παλαιόχωρα, τα Σφακιά και άλλα μέρη, περιορισμένης προσβασιμότητας σε υποστηρικτικά δίκτυα. Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο. Τα προγράμματα που παρέχονται είναι τα εξής: 1. Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή (50 ώρες) 2. Διαπροσωπικές σχέσεις (25 ώρες) 3. Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία (25 ώρες) 4. Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας (25 ώρες) 5. Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (25 ώρες) 6. Συμβουλευτική γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (25 ώρες) 7. Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια (25 ώρες) Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους, άτομα τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες κ.α. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση μίας απλής αίτησης. Η ανακοίνωση μαζί με την αίτηση έχει αναρτηθεί • Στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr- Δια βίου Μάθηση-Εκπαίδευση ενηλίκων και θα διανέμεται από το Γραφείο Παιδείας του Δήμου Χανίων. • Στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδα της Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων www.dipechan.gr και Επίσης, αιτήσεις διατίθενται και κατατίθενται συμπληρωμένες • Στο Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Χανίων στο Μέγαρο Πάνθεον, Κριάρη 40, 1ος όροφος, τις πρωινές ώρες 10:00-14:00 • Ή στους διευθυντές των σχολείων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη Σχολής Γονέων στα Χανιά, Ψυχολόγο Κτιστάκη Μαρία, Τηλ.6932211303, Εmail: ktistaki@hotmail.com και την ιστοσελίδα www.facebook.com/sholesgoneonchanion

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ -ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Ο αγιασμός για την έναρξη του σχολικού έτους 2013-2014 θα πραγματοποιηθεί την Tετάρτη 11-09-2013 και ώρα 08:30 στο χώρο του σχολείου.
                           Από τη Διεύθυνση του σχολείου